beijing, 2008 Oct. Yuan Ming Yuan - Christine94538